Aanmelden voor een pakket?

Vul dan dit formulier volledig in en upload de volgende bestanden:

 • ID kopie van de voor- en achterzijde van de UBO (Ultimate Beneficial Owner: een natuurlijk persoon die minimaal 25% van de aandelen houdt)
  Maak in deze kopie uw MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en BSN zwart.
 • Bewijs van woonadres van de UBO (niet ouder dan 2 maanden)
 • KvK uittreksel

  Bedrijfsnaam:
  Naam UBO:
  Email:
  Woonadres UBO:
  Telefoonnummer:
  Website:
  Ingeschreven KvK: JaNee
  KvK nummer:
  KvK uittreksel
  Type pakket
  Gewenste ingangsdatum
  ID kopie van UBO (voorzijde)
  ID kopie van UBO (achterzijde)
  Bewijs van woonadres UBO (niet ouder dan 2 maanden)
  middels een GBA uittreksel, huur- of koopcontract,
  bankafschrift of een rekening van gas/water/elektra,
  loonstrook, of dergelijke

  De onderstaande vragen zijn verplicht en dienen naar waarheid te worden ingevuld.

  Waarom wilt u een registratie-adres?


  Waarom wilt u een registratie-adres in Amsterdam?


  Wat verwacht u van dit registratie-adres?


  Wat is uw dienstverlening / business?


  In welk land is het hoofdkantoor gevestigd?


  Wat is het adres van het hoofdkantoor?


  Welke transacties voert uw bedrijf in Nederland?


  Daarnaast verzoeken wij u een bedrag van €0,01 van de privérekening van de UBO over te maken op het onderstaande rekeningnummer:
  IBN:NL05INGB0006169615
  BIC: INGBNL2A
  Naam: Amsterdam Offices B.V.
  Dit vragen wij u in verband met de verplichte backgroundcheck op basis van de WWFT om de UBO te verifiëren.

  Als u hiermee akkoord gaat, kunnen we een concept contract voor je opstellen en je de factuur sturen voor de huur van de eerste maand + borg.

  Wij gebruiken uw gegevens enkel om een overeenkomst aan te kunnen gaan en vervolgens onze diensten aan u te leveren. Daarnaast zullen we mogelijk contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (privacyverklaring)