Aanmelden voor een pakket?

Vul dan dit formulier volledig in en upload de volgende bestanden:

  • ID kopie van de voor- en achterzijde van de UBO (Ultimate Beneficial Owner: een natuurlijk persoon die minimaal 25% van de aandelen houdt)
    Maak in deze kopie uw MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en BSN zwart.
  • Bewijs van woonadres van de UBO (niet ouder dan 2 maanden)
  • KvK uittreksel
Bedrijfsnaam:
Naam UBO:
Email:
Woonadres UBO:
Telefoonnummer:
Website:
Ingeschreven KvK: JaNee
KvK nummer:
KvK uittreksel
Type pakket
Gewenste ingangsdatum
ID kopie van UBO (voorzijde)
ID kopie van UBO (achterzijde)
Bewijs van woonadres UBO (niet ouder dan 2 maanden)
middels een GBA uittreksel, huur- of koopcontract,
bankafschrift of een rekening van gas/water/elektra,
loonstrook, of dergelijke

De onderstaande vragen zijn verplicht en dienen naar waarheid te worden ingevuld.

Waarom wilt u een registratie-adres?


Waarom wilt u een registratie-adres in Amsterdam?


Wat verwacht u van dit registratie-adres?


Wat is uw dienstverlening / business?


In welk land is het hoofdkantoor gevestigd?


Wat is het adres van het hoofdkantoor?


Welke transacties voert uw bedrijf in Nederland?


Daarnaast verzoeken wij u een bedrag van €0,01 van de privérekening van de UBO over te maken op het onderstaande rekeningnummer:
IBN:NL05INGB0006169615
BIC: INGBNL2A
Naam: Amsterdam Offices B.V.
Dit vragen wij u in verband met de verplichte backgroundcheck op basis van de WWFT om de UBO te verifiëren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunnen we een concept contract voor je opstellen en je de factuur sturen voor de huur van de eerste maand + borg.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om een overeenkomst aan te kunnen gaan en vervolgens onze diensten aan u te leveren. Daarnaast zullen we mogelijk contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (privacyverklaring)